Ikon husLUKKETRÅHUS

Vi afleverer et lukket hus til dig – du klarer de sidste detaljer og den indvendige færdiggørelse selv.

Leveringsmuligheder hos Kalmar-huse indbefatter også denne mulighed for at få leveret et LukketRåhus. Du løfter ikke en finger, før vi har bygget dit fritidshus og der kun mangler de sidste detaljer og den indvendige færdiggørelse.

Når vi er færdige har du har et LukketRåhus.

Kalmar-huse sørger for

 • Byggesagsbehandling: Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger
  Ansøgning om byggetilladelse
 • Fundamenter: Færdigt fundament inkl. indvendig kloak i huset
 • Byggesæt: Levering af komplet byggesæt på byggeplads
 • Montering: Ydervægge, gavlvægge, vinduer og yderdøre med glas, komplet tagkonstruktion med tagsten, isolering og loftsbrædder samt terrasse monteret
 • Inventar: Levering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe
 • MedByg håndbog: Håndbogen er en fyldig byggevejledning, der sikrer et godt slutresultat.
  Håndbogen indeholder komplette tegninger og beskrivelser af el- og VVS-installationer samt snedker og tømrerarbejdet indvendigt.

Du sørger for

 • Pudslag, fliser på gulve samt væg, indkøb af fliser
 • Du monterer pyntespær
 • Du udfører selv, eller bestiller håndværkere til, det resterende tømrer- og snedkerarbejde
 • Du færdiggør det indvendige arbejde på huset

medbyg

*Ved denne leveringsform kan du også købe el- og VVS-entrepriserne til faste priser hos os.

Generelt

 • Senest når byggetilladelsen foreligger modtager du MedByg Håndbogen. Med hensyn til fundament henvises til punktet “generelt” under “Nøglefærdigt“.

 

 

Levering

 • De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/trailer og maskiner frem til fundament, så brug af køreplader ikke er nødvendig. Evt. omlæsning er for din regning. Grunden afleveres efter udførelse af støbe- og kloakarbejdet grovplaneret. Evt. overskudsjord lægges i depot på grunden.

Aflevering

 • I forbindelse med aflevering af huset ser vi gerne, at du er tilstede og sammen med vores montører kan gå den udvendige færdiggørelse efter i sømmene. Det tilrådes at du selv medtager ca. 50 m² presenning til afdækning af materialer.

Betaling

 • Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000,-. Når fundamentet er støbt betales en støberate på 18% og restsummen/færdigraten betales ved aflevering.