ASBEST I GAMLE FRITIDSHUSE

 

Indtil 1980 var asbest et meget benyttet materiale i byggebranchen.

Det skyldes hovedsageligt at asbest ikke kan brænde og derfor et naturligt valg ved brandsikring. Desuden havde det vist sig at være et meget holdbart materiale i forhold til belastninger som vejrforhold og slidtage – f.eks. vurderes det at eternit tagplader med asbest kan holde mellem 40 og 60 år.

Efterhånden som materialets sundhedsskadelige effekt blev kendt, blev det udfaset i flere etaper (1972, 1980, 1986,1993 og 2005) og siden 2005 har der i Danmark været et totalforbud mod asbest.

Totalforbuddet betyder at det ikke er tilladt at importere, fremstille, anvende eller arbejde med asbest. Det gælder også genbrug af astbestholdigt materiale.

Asbest i Kalmar-huse

Ejer du eller køber du et Kalmar-hus fra før 1986, er der med stor sandsynlighed brugt asbestholdige byggematerialer.

Frem til 1980 blev der bl.a. anvendt materialer med asbest i tag- og loftkonstruktioner. Fra 1980 frem til 1986 blev der anvendt bølgeeternit, der indeholdte asbest.

Kalmar-huse har altid samvittighedsfuldt fulgt det gældende byggereglement og prompte standset brugen af problematiske stoffer, så snart disse blev forbudte, derfor findes der heller ikke asbest i loftskonstruktionen på Kalmar-huse efter 1979.

Herunder kan du se hvordan Kalmar-huse byggede frem til 1979 – med asbest. Og en byggetilladelse starten af 1980 – uden asbest.

På Bolius.dk finder du en vejledning til hvordan du kan se om dit tag indeholder asbest.

Er du fortsat usikker på om dit Kalmar-hus har asbest materialer kan du se tegninger af dit hus og sammenligne med nedenstående bileder, på enten www.weblager.dk, www.filarkiv.dk eller www.ois.dk, hvor du blot indtaster din adresse. 

Katalog_asbest-i-tagkonstruktion
Asbest i Kalmar-huse inden 1980 (Klik for stort billede)
Byggesag-1980-asbesstfri
Byggetilladelse fra 1980 – uden asbest i konstruktionen (Klik for stort billede)

Asbest er ikke altid farligt

Asbest er kun farligt, når fibrene frigives til luften og dermed kan indåndes.

Derfor er det ikke farligt at bo i et hus, hvor der er anvendt asbest i byggematerialerne, så længe at materialet ikke, på nogen måde, er ødelagt eller beskadiget. Ved asbestholdigt materiale, der har fået slag, er knækket eller blevet gennemvædet, er anbefalingen at det fjernes.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er sundhedsskadeligt at bo i et hus, hvor der er anvendt byggematerialer indeholdende asbest,hvis blot materialerne er uskadte.

Forholdsregler og retningslinjer til arbejde med asbest

Fordi asbest i fri form, potentielt kan give forskellige lungesygdomme, har arbejdstilsynet udarbejdet krav og vejledninger, der skal følges, når der arbejdes med asbest (Læs Arbejdstilsynets krav til arbejde med asbest her).

Først og fremmest skal du vide at

  • Ved indendørs arbejde med asbest må du ikke selv foretage dig noget. Du skal kontakte et firma, der er godkendt til dette arbejde.
  • Udendørs må du gerne selv arbejde med asbest (såfremt du er over 18 år) , men da du hverken må vaske, skrue, bore eller skære i materialet uden at overholde en lang række sikkerhedsforanstaltninger, er det værd at overveje at bestille professionel hjælp til dette.

Mere viden finder du her

Kan vi hjælpe dig?

Som udgangspunkt skal du kontakte specialister til håndtering af asbest i din bolig. Men har du spørgsmål, som du tror vi kan hjælpe dig med, er du velkommen til at kontakt os på 76 56 10 11