Ikon nøgleNØGLEFÆRDIGT

Alt, uden undtagelse, er inkluderet – og selvfølgelig leveret til tiden.

 

NøgleFærdig

Kalmar-huse sørger for 

 • Byggesagsbehandling: Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger. Ansøgning om byggetilladelse
 • Fundamenter: Færdigt fundament inkl. indvendig kloak i huset og flisegulv i badeværelse – og som vist på grundplan
 • Byggesæt: Levering af komplet byggesæt på byggeplads
 • Montering: Komplet opstilling af byggesæt
 • Inventar: Levering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe
 • VVS: Komplet vand- og afløbsinstallation samt sanitet, inkl. blandingsbatterier i køkken og badeværelse, køkkenvask, toilet m. sæde, spejl over håndvask i badeværelse, telefonbruser i brusenichen, sæbeholdere v. bruseniche. Udvendig vandhane
 • EL: Se vores byggemateriale- og udstyrsbeskrivelse

 

Generelt

Et nøglefærdigt Kalmar-hus er helt færdigt til fundamentkant, og du skal til fastprisen bl.a. tillægge:

 • køb af grund
 • grundmodningsudgifter (kloak, el- og vandtilslutninger, samt nødvendige stikledninger)

Vi må tage følgende forbehold:

 • at grunden er jævn. Hældningen på grund max. 20 cm indenfor byggefeltet
 • grundvand
 • at fundament kan udføres på normalvis – dvs. med randfundament i 90 cm dybde, og at der kun skal afrømmes 20 cm muldlag.
 • Kloakken udføres i henhold til de specifikke krav kommunen stiller i byggetilladelsen. Måtte din grund have større hældning – eller står grundvandet højt, kan der blive tale om omkostninger til ekstra sokkelhøjde, planering, bortpumpning af grundvand eller lignende

Levering

 • De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/trailer og maskiner frem til fundament, så brug af køreplader ikke er nødvendig. Evt. omlæsning er for din regning. Grunden afleveres efter udførelse af støbe- og kloakarbejdet grovplaneret. Evt. overskudsjord lægges i depot på grunden.

Aflevering

 • I forbindelse med aflevering af huset ser vi gerne, at du er tilstede og sammen med vores montører kan gå huset efter i sømmene, samt få udleveret nøgler m.v.

Betaling

 • Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på kr. 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000,-. Når fundamentet er støbt betales en støberate på 18%, når huset er rejst betales 37%, og ved aflevering af huset betales de sidste 45%.