Nøglefærdigt sommerhus prisNØGLEFÆRDIGT SOMMERHUS

 

Alt, uden undtagelse, er inkluderet i vores tilbud – og selvfølgelig leveret til tiden.

Når vi leverer et NøgleFærdigt, mener vi det bogstaveligt, færdigbygget sommerhus, indflytnings klart! Pris, udgifter, hvad skal vi huske på? Hvad koster et færdigt sommerhus og hvad er inkluderet? Vi sætter os ned sammen med dig, og udfærdiger et tilbud, der naturligvis gennemgås sammen med dig. Når de økonomiske rammer er fastlagt, i overensstemmelse med den hustype og ønsker I har, kører resten af sig selv. 
Du bestemmer husets placering, og så sørger vi for resten. Vi søger byggetilladelsen og sørger i det hele taget for hele papirgangen. Derefter lægger vi en tidsplan og byggeriet går i gang. Inden længe er vi klar til at aflevere huset. Sammen med jer og vores montør går vi gennem huset i sømmene, hvor efter I får udleveret nøglen og kan flytte ind til aftalt tid i jeres nye fritidshus. 

 

Færdigbygget sommerhus pris

Kalmar-huse sørger for:

 • Byggesagsbehandling: Udfærdigelse af situationsplan og myndighedstegninger. Ansøgning om byggetilladelse, excl. udgifter. 
 • Fundamenter: Færdigt fundament incl. indvendig kloak i huset og flisegulv i badeværelse – og som vist på grundplan
 • Byggesæt: Levering af komplet byggesæt på byggeplads
 • Montering: Komplet opstilling af byggesæt
 • Inventar: Levering af inventar som vist på grundplanerne. Det gælder køkkenskabe, bordplader, garderobe- og badeværelsesskabe
 • VVS: Komplet vand- og afløbsinstallation samt sanitet, incl. blandingsbatterier i køkken og badeværelse, køkkenvask, toilet m. sæde, spejl over håndvask i badeværelse, telefonbruser i brusenichen, sæbeholdere v. bruseniche. Udvendig vandhane
 • EL: Se vores byggemateriale- og udstyrsbeskrivelse

 

Generelt

Et nøglefærdigt Kalmar sommerhus er helt færdigt til fundamentkant, og du skal til fastprisen bl.a. tillægge:

 • køb af grund
 • grundmodningsudgifter (kloak, el- og vandtilslutninger, samt nødvendige stikledninger)

Vi må tage følgende forbehold:

 • at grunden er jævn. Hældningen på grund max. 20 cm indenfor byggefeltet
 • grundvand
 • at fundament kan udføres på normalvis – dvs. med randfundament i 90 cm dybde, og at der kun skal afrømmes 20 cm muldlag.
 • Kloakken udføres i henhold til de specifikke krav kommunen stiller i byggetilladelsen. Måtte din grund have større hældning – eller står grundvandet højt, kan der blive tale om omkostninger til ekstra sokkelhøjde, planering, bortpumpning af grundvand eller lignende

Levering

 • De anførte priser er betinget af, at der er fast og bæredygtig kørevej for lastbil m/trailer og maskiner frem til fundament, så brug af køreplader ikke er nødvendig. Evt. omlæsning er for din regning. Grunden afleveres efter udførelse af støbe- og kloakarbejdet grovplaneret. Evt. overskudsjord lægges i depot på grunden.

Aflevering

 • I forbindelse med aflevering af fritidshuset skal I være tilstede så I sammen med vores montører kan gå huset efter i sømmene, samt få udleveret nøgler m.v.

Betaling

 • Alle priser er kalkuleret på basis af netto kontant betaling. Ved kontraktens underskrift betales et depositum på pris kr. 15.000,-. Kan byggetilladelse ikke opnås tilbagebetales kr. 12.000,-. Når fundamentet er støbt betales en støberate på 18%, når huset er rejst betales 37%, og ved aflevering af huset betales de sidste 45%.